Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Học bổng tiến sĩ truyền thông

Học bổng tiến sĩ truyền thông

Phong thuỷ phòng ngủ Học bổng tiến sĩ truyền thông Viện nghiên cứu truyền thông của ĐH Westminster, một trung tâm nghiên cứu hàng đầu về ngành truyền thông tại Anh, vừa thông báo cấp một số suất học bổng bậc tiến sĩ.

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí trong ba năm và một khoản chi phí sinh hoạt trị giá khoảng 9.000 bảng Anh/năm (270 triệu đồng/năm) cho sinh viên quốc tế trên toàn thế giới bắt đầu từ ngày 1/9/2005 đến 31/8/2008.

Viện có thế mạnh nghiên cứu về chính sách và kinh tế truyền thông và là một phần của khoa truyền thông, nghệ thuật và thiết kế của ĐH Westminster. Viện hiện có 20 nhà nghiên cứu và 40 nghiên cứu sinh đang làm việc.

Ứng viên cho học bổng này phải là sinh viên đã tốt nghiệp loại giỏi hoặc chuẩn bị tốt nghiệp các ngành liên quan. Visa đi Mỹ

Nghiên cứu sinh được chấp nhận sẽ được yêu cầu giảng dạy tại Viện tối đa là 6 giờ/tuần hoặc tham gia vào các dự án nghiên cứu của Viện với thời gian tương tự.

Ứng viên quan tâm, xin gửi email đến Erica Spindler tại địa chỉ e.spindler@wmin.ac.uk hoặc điện thoại 020-7911-5968 lấy hồ sơ và nộp kèm một đề cương nghiên cứu chi tiết

Ứng viên gửi bộ hồ sơ hoàn chỉnh bằng bưu điện đến:

Erica Spindler
Research Office
University of Westminster
Harrow Campus
Watford Road
Harrow
Middlesex HA1 3TP UK

Hạn chót nộp hồ sơ 22/4, phỏng vấn ứng viên từ ngày 16/5


dịch vụ định cư du học mỹ

Related Posts:

", numPosts: 8, summaryLength: 100, titleLength: "auto", thumbnailSize: 100, noImage: "", containerId: "bpostrelated-post", newTabLink: false, moreText: "Read More", widgetStyle: 2, callBack: function() {} };

0 nhận xét: