Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Vay tiền du học lãi suất 2%/năm

Vay tiền du học lãi suất 2%/năm

Xem thêm Chia sẻ Vay tiền du học lãi suất 2%/năm Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) bắt đầu triển khai dịch vụ du học trọn gói, trong đó cho vay du học một số trường hợp lãi suất chỉ có 2%/năm, chưa bằng phân nửa so với mức lãi suất của ngân hàng khác, bắt đầu áp dụng trong toàn hệ thống từ 25/11.

Chương trình du học trọn gói cũng giúp du học sinh giảm chi phí và thời gian làm thủ tục, chủ yếu thông qua hai thủ tục là cấp chứng thư tài chính và xin phép giấy của ngân hàng Nhà nước để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Ngân hàng cam kết hỗ trợ trọn vẹn từ việc chuẩn bị chọn trường cho đến khi chương trình học hoàn tất. Các dịch vụ trong sản phẩm trọn gói bao gồm tư vấn chọn trường được cung cấp miễn phí, phát hành lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của nhà trường, xác nhận khả năng thanh toán của du học sinh, cung ứng ngoại tệ du học, xin hộ giấy phép mang ngoại tệ, cho vay tài chính du học, cấp tín dụng dự phòng, phát hành thẻ tín dụng… cũng như đáp ứng bất cứ nhu cầu đặc thù nào khác của du học sinh. Bói vui

(Theo Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng)


dịch vụ định cư du học mỹ

Related Posts:

", numPosts: 8, summaryLength: 100, titleLength: "auto", thumbnailSize: 100, noImage: "", containerId: "bpostrelated-post", newTabLink: false, moreText: "Read More", widgetStyle: 2, callBack: function() {} };

0 nhận xét: