Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Du học Đức

Du học Đức

Xem thêm Giáo dục - Du học Y tế Du học Đức Tổ chức Công giáo hỗ trợ khoa học cho nước ngoài của CHLB Đức tại Việt Nam vừa thông báo các chương trình học bổng năm học 2002-2003 dành cho những cán bộ trẻ (dưới 32 tuổi), đã có bằng thạc sĩ, đi bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn hoặc thực hiện chương trình nghiên cứu sinh (nộp hồ sơ trước 1/10).

Ngoài ra, còn có chương trình học bổng ngắn hạn dành cho các nhà khoa học đang làm việc ở trường đại học, các viện nghiên cứu, thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Đức, sang cộng tác với các nhà khoa học Đức thực hiện đề tài nghiên cứu trong thời gian 3 tháng (nộp hồ sơ trước 1/11).

Chương trình học bổng nghiên cứu (2-6 tháng) dành cho những người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, tuổi dưới 32, với mục đích nghiên cứu hoặc sưu tập tài liệu cho đề tài luận án tiến sĩ (nộp hồ sơ trước 1/10 tại Văn phòng Đại sứ quán Đức, 29 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).


dịch vụ định cư du học mỹ

Related Posts:

", numPosts: 8, summaryLength: 100, titleLength: "auto", thumbnailSize: 100, noImage: "", containerId: "bpostrelated-post", newTabLink: false, moreText: "Read More", widgetStyle: 2, callBack: function() {} };

0 nhận xét: